Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Özellikle ameliyathanede görev yapan sağlık çalışanlarımızı perkütan kazalardan koruyan G-Vir Marka Biyosid Bariyerli Eldivenimiz ile kongrede yerimizi aldık. Tüm ameliyathane çalışanlarımıza ve diğer katılımcılara gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkürlerimzi sunarız.