Persys Medical

1998 yılında Houston, Teksas’ta kurulmuş olup, başlangıçta Performance Systems adı altında yarı iletkenler, yazılım, telekomünikasyon ve tıp gibi alanlarda yenilikçi ürünleri piyasaya sürmüştür. 2003 yılında yüzünü medikal sektöre çeviren firma ABD ordusuna, genellikle ‘İsrail Bandajı’ olarak bilinen ‘Acil Durum Bandajı’nı tanıtmıştır.
 

Bu süreci takip eden on yıl içerisinde Acil Tıp alanına odaklanan PerSys, ordu ve emniyet teşkilatı başta olmak üzere acil servis birimlerine yönelik çalışmalara başlamıştır. Sınıfının en iyisi olan ürün gruplarının üreticilerine ilgi duyup kendi tıbbî cihaz portföyünü oluşturarak, 2014 yılında şirketin pazardaki yerini ve küresel erişimini sağlamlaştıran; Blizzard Protection Systems Ltd., Waismed Medical Ltd. ve First Care Products Ltd. şirketlerinin çoğunluk hissedarı olmuştur.


Merkezi Houston, Teksas’ta bulunan PerSys Medical’in; ABD, İngiltere, İsrail ve Çin’de üretim tesisleri ve dünya çapında satış ofisleri bulunmaktadır. PerSys Medical, genişlemesinden bu yana, 60’tan fazla ülkede tercih edilen, öncü acil tıbbî ürünler için satış satış ve pazarlama ağı oluşturmuştur. Bu ürünler başlıca; kanama kontrolü, intraosseöz ve vasküler erişim, hipotermi tedavisi ve havayolu yönetimine odaklanmaktadır.