EN

KPR Ölçme, Yönlendirme ve Değerlendirme

Resüsitasyon KPR Ölçme, Yönlendirme ve Değerlendirme

KPR Ölçme, Yönlendirme ve Değerlendirme Ürün Listesi

True-CPR Yönlendirme Cihazı

Etiketler:

Uygulanan KPR uygulamalarındaki kompresyon, dekompresyon, hız ve KPR ile geçen süre ölçülüp değerlendirilir aynı zamanda KPR uygulamaları esnasında da gerçek zamanlı olarak uygulayıcıyı yönlendirir.

DETAYLI BİLGİ